Zanedlouho nás čekají vánoční svátky, svátky klidu, pohody a dobrých skutků a po nich nový rok plný předsevzetí. Udělat radost svým nejbližším je naprostou samozřejmostí, ale zapomínat bychom neměli ani na chlupaté mlčící tvory, kteří si sami někdy pomoci nedokáží a jsou odkázáni na člověka, aby se o ně postaral.


kotě na stromě 


Jestliže sami nemáte možnost, ať už co do vhodnosti bydlení nebo nedostatku času, pořídit si svého vlastního chlupatého společníka, i tak můžete udělat dobrý skutek. Věřte, že opuštěné kočičky si ji zaslouží. Jsou to přeci živí tvorové, kteří mají cit a dokáží projevit svou lásku. Naštěstí milovníků a příznivců kočiček je stále dost a i když zrovna doma žádnou nemáte, můžete i vy pomoci k tomu, aby jejich život byl šťastný. Spousta organizací a spolků se zabývá záchranou opuštěných či zanedbaných koček. Umisťují je do zařízení k tomu určených, poskytují jim dostatek vyvážené stravy, teplého a čistého prostředí a samozřejmě i odborné veterinární péče.
tři kočky
Bohužel kapacita těchto zařízení je omezená a tak není možné umístit zde potřebné množství koček. Proto jsou ve větších městech organizovány výstavy, jejichž cílem je umístit do dobrých rukou co největší počet svěřenců. Návštěvníci tak mohou získat veškeré informace o jedinci, který se jim zalíbil a kterému by chtěli poskytnout péči,  lásku a domov. Tyto výstavy jsou pořádány již několik let a získaly si mezi lidmi velkou oblibu. A to je samozřejmě dobře. Vstupné bývá velmi nízké. Pokud si nemůžete vzít nějakou kočičku domů, zoufat nemusíte, přispět můžete i jinak, např. zakoupením různých předmětů s motivem koček, krmiva, hraček apod. Nabízeny jsou nejen ty, které byly nalezeny opuštěné nebo zbídačené, ale i ty, jejichž majitelé se jich museli vzdát, třeba ze zdravotních důvodů.


 


Tak co, už víte, jaký dobrý skutek nadělíte pod vánoční stromek?