Každý přenos informací mezi vámi a osobou, se kterou komunikujete, obsahuje verbální a neverbální složku. Verbální část je řeč – slova, výslovnost, intonace apod. Neverbální složka komunikace je daleko složitější a co je horší – hůře ji ovládáme. Jsou to totiž projevy, které vznikají v našem podvědomí, a ne vždy tedy víme, jak se při určitém rozhovoru projevujeme nebo co z nás cítí naše okolí.
tým kolegů

Jak tedy můžete svou neverbální komunikaci vylepšit?
1.       Postavte se jako model/ka.
Stejně jako modelové na fotkách, i vy si zkuste pózu, kdy stojíte k objektivu sice hlavou čelem, ale tělo máte natočené trochu do strany. Zejména v situacích, kdy se snažíte něco vyjednat nebo odvrátit možný konflikt. Zachováte oční kontakt, ale protějšek bude mít pocit, že stojíte na jeho straně, pokud se k němu natočíte bokem.
2.       Zpomalte.
Nadechněte se, zklidněte svou řeč i gestikulaci. Všechny vaše pohyby budou působit méně vyhroceně, budou-li klidné a přesnější.
3.       Když jste nervózní, usmívejte se.
Běžná grimasa nervózního člověka se zaťatými zuby by měla být nahrazena úsměvem. Nejen, že se díky tomu budete cítit lépe, ale i vaše okolí bude mnohem méně napjaté ve vaší společnosti.
4.       Pracujte na svém držení těla.
Abyste se vy i lidé okolo cítili příjemněji i v situaci, kdy máte pocit, že se zblázníte – ideální je uvolnit ramena, aby nebyla v napětí.  Pokud sedíte, neopírejte se na židli – značí to, že se hroutíte. Posaďte se rovně, nohy do pravého úhlu. Pokud s někým mluvíte při chůzi, držte hlavu vzpřímenou a dívejte se rovně před sebe.
velký hluk
5.       Nekřižte ruce a nohy.
Překřižování nohou a rukou při rozhovoru značí nesouhlas s komunikačním partnerem, nebo jen fakt, že byste si s ním raději nepovídali.
6.       Při mluvení používejte své ruce.
Když k někomu mluvíte, ukazujte mu své ruce, ideálně dlaně. Samozřejmě decentně. Když lidé vidí vaše ruce, ví, že vám mohou věřit, protože se jim otevíráte. Pokud ruce schováváte, dáváte tím okolnímu světu najevo, že něco skrýváte nebo že jste nervózní.
7.       Zrcadlová technika.
Tento trik je zrcadlení (opakování) řeči těla vašeho protějšku, čímž se dostanete do kontaktu s ním. Budete působit, že jste na stejné vlně. Nesmí to být však příliš okaté napodobování.
8.       Používejte oční kontakt.
9.       Nevrťte se.
10.   Nedržte nápoj ve výši hrudníku.
Symbolizuje to, že je vám nepříjemné být v přítomnosti osoby, se kterou mluvíte a že máte potřebu mezi vás stavět bariéry. Držíte-li např. hrnek s kávou, dejte jej spíše do výše pasu.