Trvale udržitelný rozvoj představuje proces změny vedoucí k harmonizaci využívání přírodních zdrojů, směřování investic, orientace technologického vývoje a institucionálních změn a ke zvyšování potenciálu uspokojování lidských potřeb současných i budoucích generací. Člověka lze nejlépe ovlivnit, pokud se s ním pracuje již od raného dětství a právě z tohoto důvodu je předškolní zařízení ideálním zařízením pro rozvoj ekologického povědomí dítěte, podle kterého se bude automaticky chovat a myslet i v dospělosti.
odpadky v kontejneru
Implementace trvale udržitelného rozvoje v mateřské škole
Při implementaci koncepce trvale udržitelného rozvoje se součástí vzdělávacího systému zařízení stane ekologická výchova dětí a jejich výchova ke zdravému životnímu stylu. Praktická aplikace enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je formou vzdělávání, kdy vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti a dále výchovou, kterou se rozumí působení na city a vůli. V předškolním zařízení je nutné, aby enviromentální vzdělávání bylo realizováno zábavnou formou pojatého poznávání životního prostředí, poznávání vztahu člověka a životního prostředí. K tomuto mohou sloužit zejména cílené vycházky a výlety do přírody, ale i exkurze do sběrných dvorů, třídíren odpadů, atd. V interním prostředí mohou být děti vedeny pedagogickými pracovníky k recyklaci, šetření papíru, vody, energií, upřednostňování přírodních materiálů. V rámci enviromentálního vzdělávání mohou být realizovány různé, i celoroční, projekty týkající se poznávání životního prostředí (neživá příroda, živočichové, rostlinstvo, člověk, budoucnost života na Zemi). Příkladem jednoduchých projektů pak může být význam ovoce jako zdravé výživy či tvorba výrobků z tradičně odpadních materiálů.
strom v bublině
Důležitou složkou výchovy je i aktivní spolupráce s organizacemi zabývajícími se ochranou přírody, jako např. Děti Země, Český svaz ochránců přírody, atd.
Význam trvale udržitelného rozvoje v mateřské škole pro ostatní
Koncepce udržitelného rozvoje v předškolním zařízení by měla být příkladem i zdrojem informací pro všechny ostatní subjekty, pro občany, ale také pro veřejnou správu. V souvislosti s realizací koncepce trvale udržitelného rozvoje mohou být vypracovány i různé výukové materiály, prostřednictvím kterých se informace a zkušenosti mohou dostávat do podvědomí dalších škol i dalších studentů.
 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup