Je zcela jisté, že úplně každý se za život setkal nebo ještě setká s nějakou smlouvou. Existuje jich totiž celá řada a v podstatě se jedná o písemně uzavřenou dohodu. Aby se mohla považovat za platnou tak musí splňovat všechny potřebné údaje a parametry, které by měly být v souladu se zákonem. Ne ovšem každý rozumí definicím zákona a neumí dost dobře formulovat specifickou situaci, aby nedošlo k nějakým vážným problémům. Dokonce není rozumné soustředit se na vzory smluv, které jsou běžně k dispozici na internetu, a to zcela zdarma. Většinou takové amatérské přepisování jakékoliv smlouvy může obsahovat chyby, které se mnohem později nedají vrátit zpět. Nebo také se mohlo cokoliv pozměnit a nebudou zde obsaženy novely podle aktuálního platného občanského zákoníku. Zkrátka nejbezpečnější jsou smlouvy vypracované právníky.

vzory-smluv

Odborná pomoc se vždy vyplatí

Podepsat nevýhodnou smlouvu, jen proto, aby někdo ušetřil za právníky, kteří problematice rozhodně rozumí a mají poměrně široký náhled na každou situaci, je skutečně velmi nebezpečné. Přitom získat jakoukoliv smlouvu, která bude právnicky naprosto v pořádku, není vůbec složité. A jde to klidně online.

kontrola-smlouvy-online-advokatem

  1. Lze si na internetu vyhledat vzory smluv, které jsou sepsány právníky, a lze se na ně plně spolehnout.

K dispozici jsou:

  • kupní smlouvy
  • darovací smlouvy
  • smlouva o dílo
  • pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce
  • nájemní nebo podnájemní smlouvy
  • dohoda o konkurenční doložce
  • rezervační smlouva
  • smlouva o zřízení služebnosti, tiché společnosti, převodu podílu či obchodním zastoupení a mnohé další.
  • Případně si lze stáhnout potřebné vzory smlouvy, vyplnit a poté vypracované zaslat advokátovi nebo advokátní kanceláři, která vzor předá tomu, kdo bude mít správnou odpovídající znalost v oboru. Ten provede kontrolu a zásadní chyby opraví.

Rozhodně investice do platné a správné smlouvy je lepší, než podepsat nevýhodnou dohodu, kterou nebude možné vzít zpět.