Poslouchej příteli, na své narozeniny se odvaž, pÅ™ecpi se dortem a tÅ™eba i spoustou zmrzliny. TeÄ není opravdu potÅ™eba být rozumný, na to pomýšlej až o dalších narozeninách. SchválnÄ› neříkám, o kterých. ProstÄ› o nÄ›kterých dalších. Jestli to bude za pÄ›t, deset Äi patnáct let, na tom opravdu nezáleží. Protože život je složitý a je samé pÅ™ekvapení. NÄ›kdy příjemné a nÄ›kdy ménÄ›. Bohužel na to, jak ho žít, žádný návod neexistuje. Pokud už nejsi dítÄ›, pak ti pÅ™eji Å¡tÄ›stí, zdraví, pohodu a Å¡arm – to vÅ¡e k dneÅ¡ním, zítÅ™ejším i příštím narozeninám. Pokud jeÅ¡tÄ› patříš mezi dÄ›ti, pÅ™eji totéž, k tomu dárků jako smetí a taky plno dobrot.

SkuteÄná moudrost prý pÅ™ichází až s vÄ›kem. Těžko říci…

Zdá se, že oslava narozenin je u konce, vÅ¡echno jídlo je snÄ›deno, vÅ¡echno pití vypito. Dárky jsou rozbaleny i kouzelník, který byl naprosto skvÄ›lý a bájeÄný, odeÅ¡el. Asi se cítíš unavený, oslavenÄe, ale pÅ™esto to byly (ostatnÄ› jako každý rok) ty nejlepší narozeniny ze vÅ¡ech. Je to troÅ¡ku smutné – oslava skonÄila. Ale ty už se teÄ můžeÅ¡ zaÄít těšit na další!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup